Säännöllinen salaojatutkimus suojaa kiinteistösi

Rakenteisiin pääsevä kosteus on yleisimpiä huonon sisäilman aiheuttajia. Salaojatutkimuksella voidaan selvittää järjestelmän kunto ja korjata mahdolliset ongelmat.

Kohti parempaa sisäilmaa

Kosteuden pääsy perustuksiin ja rakenteisiin estetään toimivalla salaojituksella ja pintavesien oikealla ohjauksella. Jos havaitset, että sisäilma on huono tai epäilet rakennuksen salaojissa olevan vikoja tai puutteita, toimi heti.

Vaurioiden ja puutteiden korjaaminen on aina järkevintä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Altistuminen haittatekijöille yleensä loppuu ja terveystilanne paranee, kun salaojista löytyneet ongelmat korjataan.

LATAA ESITE

Salaojatutkimus antaa tietoa ja tuo varmuutta

Salaojajärjestelmän tehtävä on estää veden pääsy rakenteisiin, siksi sen tarkastusta suositellaan säännöllisesti. Rakennusten sisäilmaongelmien syntymiseen voi puuttua ennaltaehkäisevästi ajantasaisella tiedolla:

 • tarkastus 1 kerta / vuosi
 • puhdistus ja tutkimus 5 vuoden välein, jolloin salaojat puhdistetaan ja kuvataan
 • salaojavesien pumppaamojen huolto 5 vuoden välein, tarkastus vuosittain

Jos edellisestä salaojatutkimuksesta on jo aikaa, tilaa viipymättä SALAOJA+!

Kilpimaan SALAOJA+ – näin tutkimus tehdään

 1. Asiantuntija mittaa GNSS-paikannuksella kaivojen kansien ja rakennusten nurkkien sijainnin. Tieto tallennetaan DWG-kuviin reaaliaikaisena.
 2. Salaojaputket kuvataan lähtötilanteen kartoittamiseksi.
 3. Putket puhdistetaan painehuuhtelumenetelmällä.
 4. Puhdistuksen jälkeen suoritetaan uusi kuvaus salaojajärjestelmän kunnon selvittämiseksi.
 5. Kuntokuvauksen jälkeen putkiin lasketaan vettä ja tehdään jälleen kuvaus viettokaltevuuden tarkastamiseksi.
 6. Asiantuntija paikantaa GNSS:llä salaojaputkien, kaivonkansien sekä rakennuksen pohjalaatan korkeusaseman. Tieto tallennetaan DWG-kuviin.

Jokaisesta työvaiheesta laaditaan pöytäkirja. Satelliittipaikannuksella mitattuja GPS-koordinaatteja voidaan hyödyntää myöhemmin mm. kaivon kansien paikantamiseen ja tarkekuvan piirtämiseen.

Ripeästi toimeen raportin avulla

Kilpimaan kattava SALAOJA+-raportti sisältää:

 • Kohteen lähtötiedot
 • Kuvauksen suoritetusta tutkimuksesta, siinä käytetystä kalustosta ja menetelmistä
 • Tulokset ja yleiset havainnot salaojajärjestelmän kunnosta
 • Johtopäätökset sekä asiantuntijan toimenpidesuositukset tutkittavalle kohteelle
 • Huolellisesti merkityt videotallenteet
Samalla tarkepiirrokset kuntoon

Mikäli kohteesta ei ole tutkimushetkellä käytettävissä tarkepiirrosta, piirrämme sen tutkittavista linjoista. Olemassaolevaan tarkekuvaan teemme päivitykset ja selkeät merkinnät tutkimuksen löydöksistä.

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous SALAOJA+-kuntotutkimuksesta!

Valitse sinulle sopiva tapa ottaa yhteyttä – autamme sinua mielellämme.

OTA YHTEYTTÄ