Säännöllinen sadevesitutkimus suojaa kiinteistösi

Rakenteisiin pääsevä kosteus on yleisimpiä huonon sisäilman aiheuttajia. Sadevesitutkimuksella voidaan selvittää järjestelmän kunto ja korjata mahdolliset ongelmat.

Kohti parempaa sisäilmaa

Sadevesien pääsy perustuksiin ja rakenteisiin estetään toimivalla sadevesijärjestelmällä ja pintavesien oikealla ohjauksella. Hyvin usein vanhemmissa kiinteistöissä sadevedet on virheellisesti ohjattu salaojajärjestelmään.

Jos havaitset ongelmia tai epäilet rakennuksen sadevesijärjestelmässä olevan vikoja tai puutteita, toimi heti! Rakennuksen altistuminen haittatekijöille yleensä loppuu ja tilanne paranee, kun sadevesijärjestelmässä löytyneet ongelmat korjataan.

LATAA ESITE

Sadevesitutkimus antaa tietoa ja tuo varmuutta

Sadevesijärjestelmän tehtävä on ohjata sadevedet hallitusti pois rakennuksesta ja siksi sen tarkastusta suositellaan säännöllisesti. Rakennusten sisäilmaongelmien syntymiseen voi puuttua ennaltaehkäisevästi ajantasaisella tiedolla.

Sadevesijärjestelmän suositeltu kunnossapitoaikataulu:

 • puhdistus ja tutkimus 1 vuoden välein, jolloin putkistot puhdistetaan ja kuvataan
 • sadevesien pumppaamojen huolto 5 vuoden välein

Jos edellisestä sadevesitutkimuksesta on jo aikaa, tilaa viipymättä SADEVESI+!

Kilpimaan SADEVESI+ – näin tutkimus tehdään

 • Kartoitamme kohteen lähtötiedot, suoritamme aloituskatselmuksen ja tiedotamme kiinteistön käyttäjille aikataulusta ja vaadittavista toimenpiteistä.
 • Asiantuntija mittaa GNSS-paikannuksella piha-alueiden kaivojen kansien ja rakennusten nurkkien sijainnin.
 • Sadevesiputket kuvataan lähtötilanteen kartoittamiseksi.
 • Putket puhdistetaan painehuuhtelumenetelmällä.
 • Puhdistuksen jälkeen suoritetaan uusi kuvaus sadevesijärjestelmän kunnon selvittämiseksi.
 • Asiantuntija paikantaa GNSS:llä sadevesiputkien, kaivonkansien sekä rakennuksen pohjalaatan korkeusaseman. Tieto tallennetaan DWG-piirroksiin.
 • Jokaisesta työvaiheesta laaditaan pöytäkirja. Satelliittipaikannuksella mitattuja GPS-koordinaatteja voidaan hyödyntää myöhemmin mm. kaivon kansien paikantamiseen ja tarkekuvan piirtämiseen.
 • SADEVESI+ -raportti on kattava selvitys sadevesijärjestelmän tilasta, joka sisältää mm. tarkepiirroksen selitteineen, videot ja toimenpidesuosituksen
 • Tarvittaessa asiantuntijamme tekemänä piha-alueen viettokaltevuuden tarkistusmittaus.

Ripeästi toimeen raportin avulla

Kilpimaan kattava SADEVESI+-raportti sisältää:

 • Kohteen lähtötiedot
 • Tutkimuksen suoritusajankohta, tekijä ja tilaaja sekä kohteen osoite- ja tunnistetiedot
 • Kuvauksen suoritetusta tutkimuksesta sekä siinä käytetystä kalustosta ja menetelmistä
 • Selvitys tutkimuksen laajuudesta, tutkituista ja tutkimatta jätetyistä putkiston osista
 • Putkistojen tutkimuskohdat, materiaali ja koko
 • Putkistokohtainen kuntoarvio ja käyttöikäennuste
 • Toimenpidesuositukset
 • Raportti ja kuvaustallenteet toimitetaan tilaajalle
Samalla tarkepiirrokset kuntoon

Mikäli kohteesta ei ole tutkimushetkellä käytettävissä tarkepiirrosta, teemme sen tutkittavista viemäreistä. Olemassa olevan tarkepiirroksen päivitämme selkein merkinnöin tutkimuksissa tehdyistä havainnoista.

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous SADEVESI+-kuntotutkimuksesta!

Valitse sinulle sopiva tapa ottaa yhteyttä – autamme sinua mielellämme.

OTA YHTEYTTÄ